عکسها

همیار صمیمی شرکت عصر رایانه کوثر

    همیار صمیمی شرکت عصر رایانه کوثر آقای جواد هادی پور بدینوسیله از شما تشکر و قدردانی می شود  همیار صمیمی شرکت عصر رایانه کوثر آقای بهرام پور مستمند بدینوسیله از شما تشکر و قدردانی می شود   همیار صمیمی شرکت عصر رایانه کوثر آقای عباس رمضان پور بدینوسیله از شما تشکر و قدردانی می شود

اسامی برندگان قرعه کشی لباسشویی سامسونگ از شرکت هنکل در فروشگاه نجم خاورمیانه:

ابوالفضل قدیمی صفت

دانش آموز ممتاز "ابوالفضل قدیمی صفت" کلاس پنجم با آرزوی موفقیتهای روزافزون

ابوالفضل ملک جعفر

دانش آموز ممتاز " ابولفضل ملک جعفر " کلاس هفتم معدل 19/86 با آرزوی موفقیتهای روزافزون

ثنا عفتی

ثنــــــا عفـــــتی 4 ســــاله فرزند شهــــید مدافـــــع حــــــرم سجــاد عفــتی

مسابقه عکس “کودک زیبای من” درزمستان ۹۴

  نازنین صادقی5 ساله از رشت

شاگردان ممتاز

  دانش آموز ممتاز آقای صادق هوشیار فرزند محمود دانش آموز ممتاز آقای علی  بازرگانی فرزند مهدی

این هم عکس آقای فرهاد ماه دوست کسبه دوست داشتنی و خوش اخلاق و بامرام محله دانشسرا