رنگ وابزاریراق ثامن الحجج (ع)

عرضه رنگ وابزار یراق – ارائه دهنده کلیه لوازم ساختمانی

 

نام ونام خانوادگی مسئول فروشگاه : رضا قویدل

 

تلفن ثابت:۰۱۳۲۴۲۲۸۰۸۵

 

تلفن همراه:۰۹۱۱۳۳۶۲۲۰۸

 

نشانی :خمام – جنب تامین اجتماعی – روبروی رستوران عاشوری