کاشی سرای مارلیک

کاشی -سرامیک -چینی آلات -شیرآلات

نام و نام خانوادگی مسئول فروشگاه :عباس محمدی

تلفن ثابت :۰۱۳۳۳۶۰۰۶۵۸

تلفن همراه :۰۹۱۱۱۳۹۹۰۶۵

نشانی:کمربندی شهید بهشتی – جنب پل هوایی جماران- کاشی سرای مارلیک

IMG_20150423_114227

IMG_20150423_114243

IMG_20150423_114216