شرکت آینده اندیشان سفیدرود

تامین مصالح مورد نیاز زیر ساختهای کوچه

خیابان ،معابرولایه روبی انهار ورودخانه ها

نام ونام خانوادگی مدیر عامل :محمد عمویی

تلفن همراه :۰۹۱۱۳۳۰۷۷۱۷

نشانی :رشت -مجتمع راه وترابری -روبروی دانشگاه آزاد لاکان