فروشگاه خشکبار ملیکا

عرضه کننده برنج قهوه ای -روغن کنجد

آجیل -عسل -انواع عرقیجات

 

نام ونام خانوادگی مسئول فروشگاه :محمد رضا حسینی

تلفن ثابت :۳۳۳۳۳۵۵۳

تلفن همراه :۰۹۱۱۱۳۶۳۰۵۹

نشانی :رشت -خیابان امام (ره) -مابین چهارراه میکائیل وبانک ملی -روبروی آرد کوبی سابق احمدزاده