شرکت ارتباطات موج آفرینان

مشاوره واخذ پروانه تاسیس وبهره برداری شبکه رادیویی

مشاوره ،طراحی ونصب دوربینهای مداربسته

مجری طرح نصب سیستمهای ADSL

مجری طرح نصب سیستمهای مخابراتی

مجری نصب دکلهای مخابراتی

نام نام خانوادگی مدیریت :اسماعیل انبساطی

تلفن ثابت :۳۳۳۱۰۰۰۸-۳۳۳۲۳۴۲۴

تلفن همراه :۰۹۱۱۱۳۴۴۰۶۸

نشانی :رشت -خیابان آزادگان -پاساژ سفید رود

Tablighat