صنایع دستی و حصیر بافی پورنوروزی

قالیچه – تابلو فرش و فرش

نام ونام خانوادگی مسئول فروشگاه : پورنوروزی

تلفن ثابت :۳۳۸۴۰۰۸۴-۳۳۸۳۷۷۸۲

تلفن همراه :۰۹۱۱۷۵۷۷۶۸۱

 نشانی :رشت -خیابان شهدا – کوی شهدای اسلام – کوچه ۱۴ – پلاک ۲

Untitled-112

سبد دسته دار …..۸۰۰۰تومان

سبدرومیزی…..۸۰۰۰تومان

سبدبیضی شکل…..۱۳۰۰۰تومان

سبددوطبقه…..۱۳۰۰۰تومان

سفره رومیزی کوچک…..۱۰۰۰۰تومان

سفره گرد متوسط …..۱۵۰۰۰ تومان

جای گلدان …..۱۰۰۰۰تومان

سفره بیضی  بزرگ….. ۲۲۰۰۰تومان

سفره بیضی کوچک…..۲۰۰۰۰تومان

سفره کوچک …..۱۲۰۰۰تومان

زیردیگ کوچک…..۳۰۰۰تومان

ساک دستی متوسط …..۱۰۰۰۰تومان

کلاه ….. ۸۰۰۰تومان

سبد کوچک …..۷۰۰۰ تومان