فروشگاه لاستیک شمال

انواع لاستیکهای خودروی ایرانی و خارجی

نام ونام خانوادگی مسئول فروشگاه :مهدی پورعلی جان

تلفن ثابت :۶-۳۳۸۵۶۱۸۵

تلفن همراه :۰۹۳۶۱۳۷۰۸۴۰-۰۹۱۱۳۳۲۱۱۹۰

نشانی :رشت – استخر -انتهای بلوار کشاورز – نبش کوچه شهید ایمانی