عفاف وحجاب ریحانه

فروش محصولات حجاب

نام و نام خانوادگی مسئول فروشگاه :خانم زینب فلکی

تلفن ثابت :۳۳۳۵۷۷۵۶

تلفن همراه :۰۹۱۱۶۶۰۹۰۱۰

نشانی : رشت – خیابان مطهری -ساغریسازان – بعداز کوچه مستشاری – سمت چپ