پوشاک تین تک

عـــرضــه پـوشــاک

از تــولیــد بـه مــصــرف

  بمدیریت : وحید فرید صدر

تلفن ثابت :۳۳۲۳۷۱۵۰

تلفن همراه :۰۹۳۶۷۱۵۱۴۶۳

 نشانی: رشت خیابان مطهری ،روبروی بانک مسکن

تاریخ ثبت نام:۹۵/۰۶/۱۱

تین تک1

تین تک2