شیرینی مطهر

انواع کوکی و کلوچه

بمدیریت: حسین بستان احمدی

تلفن ثابت :۳۳۲۲۷۵۳۳

تلفن همراه:۰۹۱۱۳۳۰۸۲۹۲

نشانی:رشت -خ مطهری- روبروی بانک تجارت

تاریخ ثبت نام:۹۵/۰۶/۱۱