تخفیف و حراجی

عرضه محدود عسل شهد لاله با تخفیف ویژه

سلام به دوستان گرامی
تعدادی محدود عسل شهد لاله
یک کیلویی۲۵ هزارتومان
نیم کیلویی۱۳هزار و ۵تومان
برای شما دوستان
یک کیلویی۱۹ هزارتومان
نیم کیلویی ۸ هزارتومان
بدینوسیله از شما  درخواست میشود سریعاً نسبت به خرید و سفارش تا قبل از اتمام اقدام فرمایید. شماره تماس ۰۱۳۳۳۸۳۱۵۰۵ – ۰۱۳۳۳۸۴۹۳۳۷

 
عسل