بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور

نمایندگی فاطمه خانکشی پور کد۴۰۵۵

خدمات بیمه ای ، آتش سوزی

عمر و پس انداز

مسئولیت ، ثالث

بدنه ، درمان

و… 

تلفن ثابت : ۳۳۸۴۸۵۱۳

             تلفن همراه :  ۰۹۱۱۲۳۹۷۶۸۴       

نشانی : رشت،بلوارچمران ،تقاطع فلسطین ،نبش بن بست فارغ دل ساختمان پارسا ،طبقه اول ،واحد ۳